QMentor

 - vejen til bedre kvalitet og forretning

Nyttige links - certificering og standarder

 
www.retsinformation.dk
Danske love og lovbekendtgørelser, samt indgang til de ansvarlige ministerier.
 
www.bureauveritas.dk
Bureau Veritas er en af de store internationale certificerings virksomheder, der bl.a. certificerer ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljø, og sikkerhed.
 
www.dnvgl.dk
DNV-GL - Det Norske Veritas, er en af de store internationale certificerings virksomheder, der bl.a. certificerer ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljø, og sikkerhed.
 
www.dic.dk
Dansk Institut for Certificering har et tæt samarbejde med Intertek, som er en af de større internationale certificeringsvirksomheder, der bl.a. certificerer ledelsessystemer indenfor kvalitet og miljø.
 
www.ds.dk
Dansk Standard det nationale standardiseringsorgan, der udarbejder danske standarder og publicerer alle ISO standarder i Danmark.
 
webshop.ds.dk
Salg af standarder, håndbøger og vejledninger.
 
www.lrqa.dk
LRQA Denmark (Lloyd's Register) er en af de store internationale certificerings virksomheder, der certificerer ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljø, og sikkerhed.
 
www.dfk.dk
Dansk Forening for kvalitet er en interesseorganisation for virksomheder, der arbejder med kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse. DFK publicerer eget medlemsblad og afholder flere konferencer om kvalitet og ledelse.
På DFK's hjemmeside findes lister over leverandører af konsulentydelser og værktøjer.
 
www.questforum.org
Quest Forum er en interesseorganisation skabt af de store globale teleselskaber. Quest Forum udgiver TL9000 standarden, som er en overbygning på ISO9001, og som er specielt rettet mod producenter af tele- og kommunikationsudstyr. En TL9000 certificering indebærer pligt til at rapportere kvalitetsdata til en fælles database.
 
www.efqm.org
EFQM eller European Foundation for Quality Management er en europæisk organisation, der arbejder med kvalitetsstyring bredt. EFQM administrerer bl.a. Den Europæiske Kvalitetspris.
 
Kontakt QMentor - hvis du vil vide mere.