QMentor

 - vejen til bedre kvalitet og forretning

QMentor hjælper sine kunder med enkle, overskuelige, og forretningsorienterede kvalitets- og miljøledelsessystemer:
 
x ISO 9001, Kvalitetsledelse
 

Opbygning eller modernisering af kvalitetsledelsessystemer efter ISO 9001 eller lignende kvalitetsnormer, marinedirektiv, lægemidler, etc.

 
x ISO 14001, Miljøledelse
Opbygning eller modernisering af miljøledelsessystemer, hjælp til miljøgodkendelser, audit. Reach, Green Passport, mm.
 

x Strukturerede og effektive forretningsgange
Strukturering af forretningsprocesser, arbejdsgange, roller, styring af information, og deling af viden. Analyse, forslag. 
 

x Projekt proces og styring
Fælles projektproces, klare ensartede krav, milepæle, enkel og entydig statusrapportering, budget mm. Designproces, SW, PLM, værktøjer.
  
- med fokus på bundlinjen, til glæde for virksomhed og ejere!

QMentor er en konsulentvirksomhed, med lang og professionel erfaring indenfor teknologi, udvikling- og produktion, ledelse, og ledelsessystemer.

Med QMentor som partner, der opnår din virksomhed et tillidsforhold til en fast konsulent, som har stor indsigt i sw-, elektronik-, og mekanisk industri, byggeri og håndværk, og som har adgang til et stort netværk af specialister.

Kontakt QMentor - når faglig indsigt og forretningsforståelse er vigtigt.